Dislaimer

De op de site vertoonde informatie wordt zorgvuldig samengesteld en door de opgenomen organisaties zelfstandig geactualiseerd.
Stichting Samen Veilig Midden-Nederland staat niet in voor de redelijkheid, juistheid en volledigheid van de opgenomen gegevens en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

Gebruik van de informatie is voor eigen risico.
Iedere aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met de toegang tot, het gebruik van (de informatie op) de site, wordt door Stichting Samen Veilig Midden-Nederland uitdrukkelijk afgewezen.

Het is niet toegestaan om de normale werking van de site te verstoren of de integriteit daarvan te schenden.

Het is niet toegestaan veranderingen aan te brengen in de informatie die de site bevat, nog de toegang tot de site voor andere gebruikers te beletten of te beperken of anderszins te beïnvloeden.

Het is niet toegestaan om de informatie en/of de vormgeving te kopiëren, te vermenigvuldigen of te bewerken anders dan voor persoonlijk, niet commercieel, gebruik.